Αρχική Σελίδα / Περιεχόμενα
 Γενικά
 
 Περιεχόμενα
 
 Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
 
 
 
Design & Powered by
CYBERCE S.A.
Συλλογή Δικαιολογητικών Επιχορήγησης

Συλλογή Δικαιολογητικών Επιχορήγησης ... [Δείτε Αναλυτικά]

 
Διαδικασία και αρχεία υποβολής Έκθεσης Ολοκλήρωσης

Η υποβολή των Εκθέσεων Ολοκλήρωσης θα πρέπει να πραγματοποιηθεί ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα: ... [Δείτε Αναλυτικά]

 
Αποτελέσματα Αιτημάτων Επαναξέτασης

Η Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. ανακοινώνει την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου των αιτημάτων επανεξέτασης Εγκεκριμένων, Επιλαχόντων και Απορριφθέντων έργων που υπεβλήθησαν στο πλαίσιο της Δράσης. ... [Δείτε Αναλυτικά]

 
Αναλυτικό εγκεκριμένο Φυσικό & Οικονομικό Αντικείμενο έργων

Οι επιχειρήσεις των οποίων τα έργα ανήκουν στις κατηγορίες Εγκεκριμένων ή Επιλαχόντων, μπορούν να ενημερωθούν σχετικά με το αναλυτικό εγκεκριμένο Φυσικό & Οικονομικό Αντικείμενο μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος της Δράσης. ... [Δείτε Αναλυτικά]

 
Ανακοίνωση εκπρόθεσμων εγγράφων

Επισυνάπτεται πίνακας με τα εκπρόθεσμα έγγραφα. ... [Δείτε Αναλυτικά]

 
Διευκρινίσεις σχετικά με τροποποιήσεις

Σε περιπτώσεις που κρίνεται σκόπιμη η διενέργεια τροποποιήσεων φυσικού & οικονομικού αντικειμένου, η επιχείρηση καλείται να ενημερώνει την ΚτΠ Α.Ε., σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παράγραφο 2.4 του Οδηγού Υλοποίησης. ... [Δείτε Αναλυτικά]

 
Απαιτούμενες ενέργειες δημοσιότητας - ευαισθητοποίησης

Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν στη Δράση, απαιτείται να υλοποιήσουν ενέργειες δημοσιότητας, βάσει των οποίων να δίνεται η δυνατότητα στο ευρύ κοινό και σε κάθε ενδιαφερόμενο εθνικό ή Κοινοτικό φορέα να ενημερώνεται σχετικά με τη χρηματοδοτική συμβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ελληνικού Δημοσίου στα έργα που υλοποιούνται ... [Δείτε Αναλυτικά]

 
Επικοινωνήστε με το Γραφείο Υποστήριξης της Δράσης

Για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Γραφείο Υποστήριξης της Δράσης ... [Δείτε Αναλυτικά]

 
 
 Επίσημοι Οδηγοί
Οδηγός Υποβολής
Οδηγός Αξιολόγησης
Οδηγός Υλοποίησης
 
 Μηχανή Αναζήτησης
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2008 Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. - All rights reserved

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του κόμβου διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.