Αρχική Σελίδα / Περιεχόμενα / Υποβολή Προτάσεων / Διαδικασία και Αρχεία Υποβολής Πρότασης
 Γενικά
 
 Περιεχόμενα
 
 Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
 
 
 
Design & Powered by
CYBERCE S.A.
Διαδικασία και Αρχεία Υποβολής Πρότασης
 

Η υποβολή των προτάσεων θα πρέπει να πραγματοποιηθεί ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα: Βήμα 1: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ


Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να ανακτήσουν (download) την Ηλεκτρονική Φόρμα Πρότασης (αρχείο μορφής .hta - ΗTML Application) και να τη συμπληρώσουν τοπικά στον υπολογιστή τους, σύμφωνα με τις αναλυτικές Οδηγίες Χρήσης Ηλεκτρονικής Φόρμας Πρότασης. (βλ. Σχετικά Αρχεία)Μετά την ορθή ολοκλήρωση της συμπλήρωσης της Ηλεκτρονικής Φόρμας Πρότασης, οι επιχειρήσεις είναι έτοιμες για την Ηλεκτρονική Υποβολή της. Η ηλεκτρονική υποβολή θα πραγματοποιηθεί μέσω του διαθέσιμου μηχανισμού υποβολής και μέσω της επιλογής «Υποβάλετε Ηλεκτρονικά την Αίτησή σας» που βρίσκεται σε εμφανές σημείο στη δεξιά περιοχή της αρχικής σελίδας του παρόντος διαδικτυακού χώρου και σύμφωνα με τις αναλυτικές Οδηγίες Ηλεκτρονικής Υποβολής Πρότασης. (βλ. Σχετικά Αρχεία)Παράλληλα με τη συμπλήρωση της Ηλεκτρονικής Φόρμας Πρότασης, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονικά και μέσω του μηχανισμού υποβολής:- τη Μελέτη Υπηρεσίας (Service Model) της πρότασης και
- τις προσφορές των προμηθευτών

Το υπόδειγμα της Μελέτης Υπηρεσίας (Service Model) είναι διαθέσιμο στα Σχετικά Αρχεία παρακάτω.

Για λόγους ορθής ανάκτησης/ ανάγνωσης, τα συμπληρωματικά αρχεία προσφορών και η Μελέτη Υπηρεσίας θα πρέπει να είναι της μορφής Microsoft Word [.doc] ή Adobe Acrobat [.pdf].Με την ορθή και εμπρόθεσμη ηλεκτρονική παραλαβή της Πρότασης, θα δημιουργείται αυτόματα και θα αποθηκεύεται στην προσωπική σελίδα του χρήστη μονοσέλιδη Αίτηση Συμμετοχής, στην οποία θα αναγράφεται η ημερομηνία και η ώρα παραλαβής, ο κωδικός της πρότασης και τα στοιχεία της επιχείρησης. Η Αίτηση Συμμετοχής θα είναι δυνατό να ανακτηθεί μέσω της πρόσβασης στη σελίδα του χρήστη και να εκτυπωθεί.Για τη διευκόλυνση των χρηστών της εφαρμογής, προτείνεται να εκτυπωθούν οι αναλυτικές οδηγίες και να είναι διαρκώς διαθέσιμες καθ' όλη τη διάρκεια ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης και των συνοδευτικών αρχείων (Μελέτη Υπηρεσίας, προσφορές προμηθευτών).Βήμα 2: ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣΜετά την επιτυχή και εμπρόθεσμη ηλεκτρονική υποβολή, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να υποβάλλουν το Φάκελο Δικαιολογητικών Συμμετοχής με τα κάτωθι έντυπα (βλ. αναλυτικά, παρ. 8.2 Οδηγού Υποβολής):1. Τα έντυπα Ε3
2. Βεβαίωση Έναρξης Δραστηριότητας της οικείας Δ.Ο.Υ.
3. ¶δεια λειτουργίας ή υπεύθυνη δήλωση περί μη απαίτησης ύπαρξης άδειας λειτουργίας για τη συγκεκριμένη επιχείρηση.
4. Υπεύθυνη Δήλωση συμπληρωμένη σύμφωνα με το παρεχόμενο υπόδειγμα, υπογεγραμμένη από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο της επιχείρησης, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από πάσα αρμόδια αρχή και σφραγισμένη με τη σφραγίδα της επιχείρησης.
5. Νομιμοποιητικά έγγραφα για τον ορισμό νομίμου εκπροσώπου (ανάλογα με τη νομική μορφή της επιχείρησης).
6. Την Αίτηση Συμμετοχής (που δημιουργείται αυτόματα από το προηγούμενο στάδιο), υπογεγραμμένη από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο και σφραγισμένη με τη σφραγίδα της επιχείρησης.


στη διεύθυνση:


Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.,

Ηλιουπόλεως 2-4, Υμηττός, Αθήνα 172 37


Ο Φάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής θα πρέπει να φέρει εξωτερικά την ακόλουθη ένδειξη (όπως περιγράφεται στον Οδηγό Υποβολής παρ. 8.2):


ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΔΡΑΣΗΣ «e-Services»

Επωνυμία Αιτούσας επιχείρησης:  «………………….»
Α.Φ.Μ. Αιτούσας Επιχείρησης:  «………………….»
Κωδικός Πρότασης (*):  «………………….»


(*) Είναι ο κωδικός που θα παραχθεί αυτόματα κατά την ηλεκτρονική παραλαβή του Ηλεκτρονικού Φακέλου Υποβολής και θα αναγράφεται στην Αίτηση Συμμετοχής.


Υπενθυμίζεται ότι:

Η καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των προτάσεων είναι η
07/11/2008, ώρα 14.00 
και είναι κοινή για την Ηλεκτρονική Υποβολή Πρότασης και την Κατάθεση των Έντυπων Δικαιολογητικών ΣυμμετοχήςΜέχρι την παραπάνω ημέρα και ώρα οι έντυποι Φάκελοι θα πρέπει να έχουν καταφθάσει και πρωτοκολληθεί από την ΚτΠ Α.Ε. Στην περίπτωση που δεν θα καταθέσετε τον έντυπο Φάκελο αυτοπροσώπως, θα ήταν σκόπιμο να μεριμνήσετε σε συνεργασία με την υπηρεσία ταχυδρομείου ή ταχυμεταφοράς της επιλογής σας, ώστε οι Φάκελοι να πρωτοκολληθούν από την ΚτΠ Α.Ε. πριν την παραπάνω ημέρα και ώρα.

 

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 07/10/2008

 
 Σχετικά Αρχεία
Ηλεκτρονική Φόρμα Πρότασης
Οδηγίες Χρήσης Ηλεκτρονικής Φόρμας Πρότασης
Οδηγίες Ηλεκτρονικής Υποβολής Πρότασης
Μελέτη Υπηρεσίας (Service Model)
Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

 • Για να διαβαστούν τα αρχεία τύπου PDF χρειάζεται να έχετε εγκατεστημένο το πρόγραμμα Adobe Acrobat Reader, έκδοση 5.05 ή νεότερη. Για να αποκτήσετε τον Adobe Acrobat Reader μπορείτε να επισκεφθείτε τον δικτυακό τόπο της Adobe στη διεύθυνση: http://www.adobe.com

 • Ορισμένα αρχεία είναι πιθανόν να έχουν συμπιεστεί (σε μορφή ZIP) για λόγους εξοικονόμησης χώρου. Για να αποσυμπιέσετε τα αρχεία αυτά απαιτείται ένα εργαλείο αποσυμπίεσης ZIP αρχείων όπως το WinZip. Μπορείτε να αποκτήσετε το WinZip στη διεύθυνση: http://www.winzip.com
 •  
   
   
   Μηχανή Αναζήτησης
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Copyright © 2008 Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. - All rights reserved

  Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του κόμβου διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.