Αρχική Σελίδα / Περιεχόμενα / Αξιολόγηση Προτάσεων / Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης e-Services
 Γενικά
 
 Περιεχόμενα
 
 Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
 
 
 
Design & Powered by
CYBERCE S.A.
Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης e-Services
 

Η διαδικασία αξιολόγησης προτάσεων στο πλαίσιο της Δράσης «Ενίσχυση επιχειρήσεων για την υλοποίηση ηλεκτρονικών υπηρεσιών – (e-Services)» ολοκληρώθηκε στις 4/12/2008, με την έκδοση της Απόφασης Ένταξης και την κατάταξη των ορθώς και εμπρόθεσμα υποβληθεισών προτάσεων (6110) σε Εγκεκριμένες (3103), Επιλαχούσες (2035) και Απορριφθείσες (972).


Σημειώνεται ότι ο τελικός αριθμός προτάσεων που δύναται να χρηματοδοτηθεί, αντιστοιχεί σε νέο προσαυξημένο προϋπολογισμό ύψους 60.000.000,00 €.


Επισυνάπτονται οι συγκεντρωτικοί πίνακες εγκεκριμένων, επιλαχουσών και απορριφθεισών προτάσεων στο πλαίσιο της Δράσης.


Επισημαίνονται τα ακόλουθα:


Οι συνημμένες καταστάσεις αποτελούν συνοπτική απεικόνιση των αποτελεσμάτων, προς αρχική ενημέρωση των επιχειρήσεων.
Η ΚτΠ ΑΕ θα προβεί εντός των προσεχών ημερών σε αποστολή:
• αναλυτικών πινάκων εγκεκριμένου Φυσικού & Οικονομικού αντικειμένου και αναλυτικής βαθμολογίας που αφορά στα εγκεκριμένα έργα
• αναλυτικών πινάκων εγκεκριμένου Φυσικού & Οικονομικού αντικειμένου και αναλυτικής βαθμολογίας που αφορά στις επιλαχούσες επιχειρήσεις
• πινάκων με τις αναλυτικές αιτιολογίες απόρριψης που αφορά στα απορριφθέντα έργα


Τονίζεται ότι η ημερομηνία έναρξης προθεσμίας (5 ημερολογιακών ημερών) για την υποβολή αιτημάτων επανεξέτασης, αποτελεί η ημερομηνία αποστολής της εν λόγω ενημέρωσης από την ΚτΠ ΑΕ προς τις επιχειρήσεις.

 

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 05/12/2008

 
 Σχετικά Αρχεία
Απορριφθείσες προτάσεις
Εγκεκριμένες προτάσεις
Επιλαχούσες προτάσεις
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

 • Για να διαβαστούν τα αρχεία τύπου PDF χρειάζεται να έχετε εγκατεστημένο το πρόγραμμα Adobe Acrobat Reader, έκδοση 5.05 ή νεότερη. Για να αποκτήσετε τον Adobe Acrobat Reader μπορείτε να επισκεφθείτε τον δικτυακό τόπο της Adobe στη διεύθυνση: http://www.adobe.com

 • Ορισμένα αρχεία είναι πιθανόν να έχουν συμπιεστεί (σε μορφή ZIP) για λόγους εξοικονόμησης χώρου. Για να αποσυμπιέσετε τα αρχεία αυτά απαιτείται ένα εργαλείο αποσυμπίεσης ZIP αρχείων όπως το WinZip. Μπορείτε να αποκτήσετε το WinZip στη διεύθυνση: http://www.winzip.com
 •  
   
   
   Μηχανή Αναζήτησης
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Copyright © 2008 Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. - All rights reserved

  Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του κόμβου διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.