Αρχική Σελίδα / Περιεχόμενα / Υλοποίηση Έργων / Απαιτούμενες ενέργειες δημοσιότητας - ευαισθητοποίησης
 Γενικά
 
 Περιεχόμενα
 
 Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
 
 
 
Design & Powered by
CYBERCE S.A.
Απαιτούμενες ενέργειες δημοσιότητας - ευαισθητοποίησης
 

Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν στη Δράση, απαιτείται να υλοποιήσουν ενέργειες δημοσιότητας, βάσει των οποίων να δίνεται η δυνατότητα:
- στο ευρύ κοινό
- σε κάθε ενδιαφερόμενο εθνικό ή Κοινοτικό φορέα
να ενημερώνεται σχετικά με τη χρηματοδοτική συμβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ελληνικού Δημοσίου στα έργα που υλοποιούνται στο πλαίσιο της Δράσης.


Οι ενέργειες δημοσιότητας - ευαισθητοποίησης απαιτείται να είναι κατά το δυνατό στοχευμένες και να απευθύνονται:
- αφενός στο ειδικό κοινό που κατά τεκμήριο θα εκδηλώσει μεγαλύτερο ενδιαφέρον για το έργο,
- αφετέρου στο ευρύ κοινό.


Απολογιστικά, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να παρέχουν στην ΚτΠ Α.Ε. στοιχεία των πραγματοποιηθεισών δράσεων Δημοσιότητας και Πληροφόρησης. Στον απολογισμό τους, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να συμπεριλαμβάνουν και αποδεικτικά στοιχεία των δράσεων όπως π.χ. φωτογραφίες, δείγματα εντύπων, δείγματα άλλου υλικού ενημέρωσης, κλπ.


Οι ενέργειες δημοσιότητας θα πρέπει να παραμείνουν ενεργές σε – προσβάσιμους από τρίτους – επιλεγμένους χώρους λειτουργίας  της επιχείρησης, τουλάχιστον επί 12 μήνες μετά την ολοκλήρωση του ενισχυόμενου έργου.


Ακολουθεί μία καταγραφή ενδεικτικών ενεργειών δημοσιότητας, η οποία έχει εφαρμογή για κάθε κατηγορία ηλεκτρονικής υπηρεσίας:
- Ευκρινής σήμανση στα σημεία πρόσβασης στην ηλεκτρονική υπηρεσία (εταιρικό portal, portal υπηρεσίας, κλπ, με τα σήματα της Ε.Ε., της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Ε.Π. ΚτΠ).
- Αναφορά στο ίδιο σημείο: «Το έργο .............. συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ελληνικό Δημόσιο στο πλαίσιο του Ε.Π. ΚτΠ»
- Αναφορά του έργου σε όλες τις διαφημιστικές καταχωρήσεις και ανακοινώσεις, σε ηλεκτρονικά και έντυπα μέσα, για τις οποίες ζητείται επιχορήγηση.
- Ανάρτηση αφίσας ή τοποθέτηση αναμνηστικής πλάκας σε εμφανές σημείο, σε μέρος των εγκαταστάσεων της επιχείρησης που είναι συχνά προσβάσιμο από το ευρύ κοινό ή τους επισκέπτες. Υπόδειγμα του ειδικού σήματος βρίσκεται διαθέσιμο και μπορεί να ανακτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή μέσω της κατάλληλης σύνδεσης (link) στο τέλος της σελίδας.



 

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 18/12/2008

 
 Σχετικά Αρχεία
Υπόδειγμα Σήμανσης
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

 • Για να διαβαστούν τα αρχεία τύπου PDF χρειάζεται να έχετε εγκατεστημένο το πρόγραμμα Adobe Acrobat Reader, έκδοση 5.05 ή νεότερη. Για να αποκτήσετε τον Adobe Acrobat Reader μπορείτε να επισκεφθείτε τον δικτυακό τόπο της Adobe στη διεύθυνση: http://www.adobe.com

 • Ορισμένα αρχεία είναι πιθανόν να έχουν συμπιεστεί (σε μορφή ZIP) για λόγους εξοικονόμησης χώρου. Για να αποσυμπιέσετε τα αρχεία αυτά απαιτείται ένα εργαλείο αποσυμπίεσης ZIP αρχείων όπως το WinZip. Μπορείτε να αποκτήσετε το WinZip στη διεύθυνση: http://www.winzip.com
 •  
   
   
   Μηχανή Αναζήτησης
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Copyright © 2008 Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. - All rights reserved

  Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του κόμβου διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.