Αρχική Σελίδα / Περιεχόμενα / Υλοποίηση Έργων / Διευκρινίσεις σχετικά με τροποποιήσεις
 Γενικά
 
 Περιεχόμενα
 
 Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
 
 
 
Design & Powered by
CYBERCE S.A.
Διευκρινίσεις σχετικά με τροποποιήσεις
 

Σε περιπτώσεις που κρίνεται σκόπιμη η διενέργεια τροποποιήσεων φυσικού & οικονομικού αντικειμένου, η επιχείρηση καλείται να ενημερώνει την ΚτΠ Α.Ε., σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παράγραφο 2.4 του Οδηγού Υλοποίησης. Εν συνεχεία, η επιχείρηση μπορεί να προβαίνει στις προτεινόμενες τροποποιήσεις φυσικού & οικονομικού αντικειμένου χωρίς να περιμένει προηγούμενη έγκριση από την ΚτΠ Α.Ε., μεριμνώντας ώστε σε κάθε περίπτωση να διασφαλίζονται αθροιστικά τα εξής:- Τήρηση/ Μη υπέρβαση του εγκεκριμένου προϋπολογισμού και των επιμέρους ορίων κατηγοριών δαπανών,
- Τήρηση των χαρακτηριστικών, της λειτουργικότητας και των ελάχιστων προδιαγραφών των ηλεκτρονικών υπηρεσιών, όπως αυτές παρατίθενται στους Οδηγούς της Δράσης,
- Τήρηση των χαρακτηριστικών και των ελάχιστων προδιαγραφών των επιμέρους δαπανών, όπως αυτές παρατίθενται στους Οδηγούς της Δράσης,
- Τήρηση – Βελτίωση των χαρακτηριστικών και της λειτουργικότητας του εκάστοτε ενισχυόμενου έργου, όπως αυτό έχει προκύψει μετά την αξιολόγηση.
- Τήρηση του συνόλου των στοιχείων τεκμηρίωσης φυσικού & οικονομικού αντικειμένου, όπως αυτά παρατίθενται στον Οδηγό Υλοποίησης,
- Τήρηση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του έργου. 

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 31/12/2008

 
 
 
 Μηχανή Αναζήτησης
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2008 Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. - All rights reserved

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του κόμβου διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.