Αρχική Σελίδα / Περιεχόμενα / Υλοποίηση Έργων / Διαδικασία και αρχεία υποβολής Έκθεσης Ολοκλήρωσης
 Γενικά
 
 Περιεχόμενα
 
 Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
 
 
 
Design & Powered by
CYBERCE S.A.
Διαδικασία και αρχεία υποβολής Έκθεσης Ολοκλήρωσης
 

Η υποβολή των Εκθέσεων Ολοκλήρωσης θα πρέπει να πραγματοποιηθεί ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα: 


Βήμα 1: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣΗ ηλεκτρονική υποβολή Έκθεσης Ολοκλήρωσης θα πραγματοποιηθεί μέσω του διαθέσιμου μηχανισμού υποβολής και μέσω της επιλογής «Υποβάλλετε Ηλεκτρονικά την Αίτησή σας» που βρίσκεται σε εμφανές σημείο στη δεξιά περιοχή της αρχικής σελίδας του παρόντος διαδικτυακού χώρου και σύμφωνα με τις αναλυτικές Οδηγίες Ηλεκτρονικής Υποβολής Έκθεσης Ολοκλήρωσης. (βλ. Σχετικά Αρχεία)Τα στοιχεία εισόδου στο πληροφοριακό σύστημα (όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης) είναι τα ίδια με εκείνα που είχαν χρησιμοποιηθεί κατά την υποβολή των προτάσεων.Για τη διευκόλυνση των χρηστών της εφαρμογής, προτείνεται να εκτυπωθούν οι αναλυτικές οδηγίες και να είναι διαρκώς διαθέσιμες καθ' όλη τη διάρκεια ηλεκτρονικής υποβολής της Έκθεσης Ολοκλήρωσης.


Η καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της Έκθεσης Ολοκλήρωσης είναι η 16/03/2009.
Βήμα 2: ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΤΕΚΜΗΡΙΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΚΘΕΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣΓια τον επιτυχή έλεγχο (πιστοποίηση) του Φυσικού αντικειμένου και κατ’ επέκταση για την ταχεία καταβολή της επιχορήγησης, θα πρέπει να προσκομιστεί από την επιχείρηση επαρκές τεκμηριωτικό υλικό για το σύνολο των δαπανών που περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο έργο και οι οποίες θα δηλωθούν στην Έκθεση Ολοκλήρωσης (ηλεκτρονική υποβολή μέσω του μηχανισμού, βλ. Βήμα 1).Η αποστολή των έντυπων δικαιολογητικών πρέπει να ολοκληρωθεί έως τις 16/03/2009 ταχυδρομικά ή ιδιοχείρως (συμπεριλαμβάνεται και η αποστολή με εταιρία ταχυμεταφοράς) στη διεύθυνση:Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ

Ηλιουπόλεως 2-4,
Υμηττός, Αθήνα, Τ.Κ. 172 37Ο Φάκελος Δικαιολογητικών Έκθεσης Ολοκλήρωσης θα πρέπει να φέρει εξωτερικά την ακόλουθη ένδειξη (όπως περιγράφεται στον Οδηγό Υποβολής παρ. 8.2):ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

ΕΚΘΕΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «e-Services»
Επωνυμία Αιτούσας επιχείρησης:  «………………….»
Α.Φ.Μ. Αιτούσας Επιχείρησης:  «………………….»
Κωδικός Πρότασης (*):  «ES - ……….»


Υπενθυμίζεται ότι:
Στα Σχετικά Αρχεία παρακάτω επισυνάπτεται αρχείο με τη λίστα έντυπου συνοδευτικού υλικού – δικαιολογητικών που οφείλει η επιχείρηση να αποστείλει στην ΚτΠ Α.Ε.


ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΟΧΗΣ

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών είναι η 16/03/2009 και είναι κοινή και για την Ηλεκτρονική Υποβολή και Οριστικοποίηση της Έκθεσης Ολοκλήρωσης.
Επισημαίνεται ότι για την ενεργοποίηση της διαδικασίας πιστοποίησης ενός έργου θα πρέπει να:
- έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς η ηλεκτρονική υποβολή της Έκθεσης Ολοκλήρωσης (μέσω του μηχανισμού) και
- έχει υποβληθεί το σύνολο του έντυπου τεκμηριωτικού υλικού (βλ. Σχετικά Αρχεία) στα γραφεία της ΚτΠ Α.Ε. εντός του προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος.Συνίσταται η αποφυγή  της αποστολής των έντυπων δικαιολογητικών ιδιοχείρως την τελευταία μέρα της προθεσμίας, ώστε να αποφευχθεί τυχόν πολύωρη παραμονή σας στους χώρους υποδοχής της ΚτΠ Α.Ε.
Επίσης, δεδομένων ότι:
- η διαδικασία πιστοποίησης δαπανών αναμένεται να ολοκληρωθεί σε ιδιαίτερα σύντομο χρονικό διάστημα
- λόγω των χρονικών περιορισμών του Γ’ ΚΠΣ δεν θα είναι εφικτή καμία καταβολή επιχορήγησης  μετά τις 15.06.2009,

συνίσταται θερμά να ξεκινήσει η διαδικασία συλλογής των απαραίτητων δικαιολογητικών καταβολής της επιχορήγησης που αναφέρονται στην παράγραφο 4, σελ. 11 του Οδηγού Υλοποίησης (φορολογική ενημερότητα, ασφαλιστική ενημερότητα, βεβαίωση μη πτώχευσης και βεβαίωση περί μη αίτησης για πτώχευση), ώστε να είναι άμεσα διαθέσιμα στην επιχείρηση, αμέσως μόλις ζητηθούν από την ΚτΠ Α.Ε.

Επισημαίνεται ότι τα εν λόγω δικαιολογητικά καταβολής της επιχορήγησης:
- πρέπει να είναι σε ισχύ μέχρι τις 15.06.2009. Ειδικότερα, τα δύο δικαιολογητικά του Πρωτοδικείου προτείνεται να εκδοθούν μετά την 1η Απριλίου προκειμένου να είναι σε ισχύ για την καταβολή της επιχορήγησης και να μην απαιτηθεί η επανέκδοσή τους από την επιχείρηση. 
- θα υποβληθούν σε συνέχεια της επιστολής εκκαθάρισης που αποστέλλεται στην επιχείρηση με την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας πιστοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου.

Προσοχή τα δικαιολογητικά καταβολής επιχορήγησης δεν πρέπει να  υποβληθούν μαζί με το τεκμηριωτικό υλικό δαπανών που θα υποβληθεί μέχρι τις 16.03.2009.

 

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 27/02/2009

 
 Σχετικά Αρχεία
Έντυπο Τεκμηριωτικό Υλικό - Δικαιολογητικά Έκθεσης Ολοκλήρωσης
Οδηγίες Ηλεκτρονικής Υποβολής Έκθεσης Ολοκλήρωσης
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

 • Για να διαβαστούν τα αρχεία τύπου PDF χρειάζεται να έχετε εγκατεστημένο το πρόγραμμα Adobe Acrobat Reader, έκδοση 5.05 ή νεότερη. Για να αποκτήσετε τον Adobe Acrobat Reader μπορείτε να επισκεφθείτε τον δικτυακό τόπο της Adobe στη διεύθυνση: http://www.adobe.com

 • Ορισμένα αρχεία είναι πιθανόν να έχουν συμπιεστεί (σε μορφή ZIP) για λόγους εξοικονόμησης χώρου. Για να αποσυμπιέσετε τα αρχεία αυτά απαιτείται ένα εργαλείο αποσυμπίεσης ZIP αρχείων όπως το WinZip. Μπορείτε να αποκτήσετε το WinZip στη διεύθυνση: http://www.winzip.com
 •  
   
   
   Μηχανή Αναζήτησης
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Copyright © 2008 Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. - All rights reserved

  Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του κόμβου διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.