Αρχική Σελίδα / Προϋπολογισμός
 Γενικά
 
 Περιεχόμενα
 
 Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
 
 
 
Design & Powered by
CYBERCE S.A.
Προϋπολογισμός 
 

Ο συνολικός προϋπολογισμός που θα διατεθεί μέσω της παρούσας πρόσκλησης για την εφαρμογή εξειδικευμένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών ανέρχεται στα 17.000.000 ευρώ, από τα οποία το 60% (ήτοι 10.200.000 ευρώ) προέρχονται από Δημόσια Δαπάνη, ενώ το υπόλοιπο 40% (ήτοι 6.800.000 ευρώ) θα καλυφθεί με ιδιωτική συμμετοχή.

Πιο συγκεκριμένα:

§  Το ποσοστό της επιχορήγησης για κάθε πρόταση που θα χρηματοδοτηθεί, ανέρχεται στο 60% της συνολικής δαπάνης.

§  Ο μέγιστος επιχορηγούμενος προϋπολογισμός ανά υποβαλλόμενη πρόταση ανέρχεται στα 50.000 ευρώ.

§  Ο ελάχιστος προϋπολογισμός ανά υποβαλλόμενη πρόταση ορίζεται στα 5.000 ευρώ.

§  Σε κάθε περίπτωση ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε πρότασης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% του κύκλου εργασιών της επιχείρησης (Παρ. 6 Οδηγού Υποβολής)

 
 
 Μηχανή Αναζήτησης
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2008 Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. - All rights reserved

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του κόμβου διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.